ФОПи повинні мати первинні документи на товари – позиція ДПС

Фізичні соби-підприємці – платники ЄП першої і другої груп та платники ЄП третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення лише отриманих доходів.

Перебувати на спрощеній системі платникам ЄП дозволено до моменту досягнення максимальних обсягів доходів.

При перевищенні упродовж календарного року встановленого обсягу доходу платник ЄП виключається з реєстру та переводиться на загальну систему оподаткування з обов’язковим веденням обліку доходів та витрат.

Такий платник податків зобов’язаний мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Тому ДПС наголошує на необхідності отримувати у постачальників товарів документи, які підтверджують походження товарів та витрат пов’язаних з веденням господарської діяльності, навіть якщо ведення обліку таких товарів та витрат не передбачено ПКУ.